Open Mon - Fri 08:00-18:00
Email mail@16ICC2005.com Call Now! (86) 10-62332201
Open Mon - Fri 08:00-18:00
Email mail@16ICC2005.com Call Now! (86) 10-62332201

INVITATION – THƯ MỜI

Đại hội ô nhiễm quốc tế lần thứ 16 sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 9 năm 2005 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Là nhà tài trợ và tổ chức địa phương, Hiệp hội Chống ăn mòn và Bảo vệ Trung Quốc hy vọng sẽ chào đón bạn bè trên khắp thế giới tới Bắc Kinh cho sự kiện này vào năm 2005 và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho hội nghị này thành công tốt đẹp.

Đại hội ăn mòn quốc tế lần thứ 16 tại Trung Quốc sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho các nhà khoa học trong cộng đồng ô nhiễm trên khắp thế giới tập hợp lại với nhau để thảo luận các mối quan tâm chung của họ, chia sẻ kinh nghiệm khác nhau và trao đổi ý tưởng, những đổi mới gần đây trong lĩnh vực ăn mòn, và trong khi đó để xem Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng.

Chúng tôi tin rằng thông qua các sự kiện lớn của Đại hội và triển lãm này, những người tham dự từ các quốc gia khác nhau trên thế giới chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể và hợp tác với nhau. Hơn nữa, lịch sử lâu đời, cảnh quan đẹp, văn hoá và lối sống cũng như những thay đổi lớn lao ở Trung Quốc trong những năm gần đây sẽ làm cho những người tham gia cảm thấy một chuyến đi đến Trung Quốc đáng giá.

ĐẠI HỘI XỬ LÝ Ô NHIỄM QUỐC TẾ LẦN THỨ 16

Đại hội lần này là sự kiện lớn của Hội đồng quốc tế về Ô Nhiễm, một cơ quan quốc tế bao gồm đại diện từ hơn 70 quốc gia. Trung Quốc chào đón tất cả đến Bắc Kinh để kỷ niệm 16 năm Quốc hội chống ăn mòn quốc tế này.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Các phiên họp kỹ thuật của Đại hội sẽ bao gồm các bài thuyết trình, bài phát biểu quan trọng, bằng miệng và poster. Tất cả các buổi sẽ được tập trung vào chủ đề “Ô nhiễm và bảo vệ trong kỷ nguyên công nghệ cao”. Toàn bộ sự kiện sẽ là năm ngày, trong đó có một ngày tham quan thành phố (tới Vạn Lý Trường Thành) do Đại hội tổ chức.

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội 5 ngày.

Bài giảng toàn thể của các diễn giả nổi bật.

Các bài giảng chính.

Một số buổi kỹ thuật đồng thời mỗi ngày.