Open Mon - Fri 08:00-18:00
Email mail@16ICC2005.com Call Now! (86) 10-62332201
Open Mon - Fri 08:00-18:00
Email mail@16ICC2005.com Call Now! (86) 10-62332201

Committees

ICC EXECUTIVE COMMITTEEChairman, Prof. J.H.W. de Wit, Delft University of Technology, The Netherlands
First Vice-Chairman, Prof. Ir A. Pourbaix, Belgian Center for Corrosion Study, CEBELCOR, Belgium
Second Vice-Chairman, Prof Tooru Tsuru, Tokyo Institute of Technology, Japan
Past Chairman, Prof. D. Landolt, École Polytechnique Foudble de Lausanne, Switzerland
Secretary, Prof. P. Schmuki, University of Erlangen-Nuremberg, Germany

 

16th ICC ORGANIZING COMMITTEE

President, Prof. Wei Ke, Institute of Metal Research, China
First Vice-President, Prof. J.H.W. de Wit, Delft University of Technology, The Netherlands
Second Vice-President, Prof. Ir A. Pourbaix, Belgian Center for Corrosion Study, CEBELCOR, Belgium

Prof. R. Ballinger, Massachusetts Institute of Technology, USA
Prof. G. Frankel, Ohio State University, USA
Prof. En-Hou Han, Institute of Metal Research, China
Dr. R.D. Kane, InterCorr, USA
Prof. Kyoo Young Kim, Pohang University of Science and Technology, South Korea
Prof. C. Leygraf, Royal Institute of Technology, Sweden
Mr. Jeff H. Littleton, NACE, USA
Prof. R. Newman, UMIST, UK
Prof. Lijie Qiao, University of Science and Technology Beijing, China
Prof. Tooru Tsuru, Tokyo Institute of Technology, Japan
Prof. Jinwu Xu, University of Science and Technology Beijing, China
Prof. D.J. Young, The University of New South Wales, Australia
Prof. Yu Zuo, Beijing University of Chemical Technology, China

HONORARY COMMITTEE

Prof. C. N. Cao, Zhejiang University, China
Prof. J. R. Galvele, National Commission of Atomic Energy (CNEA), Argentina
Prof M. J. Graham, National Research Council, Canada
Prof. R. M. Latanision, Massachusetts Institute of Technology, USA
Prof. P. Marcus, National Science Research Center (CHRS), France
Prof. J. R. Scully, University of Virginia, USA
Prof. T. Shibata, Fukui University of Technology, Japan
Prof. R. W. Staehle, Minnesoda University, USA
Prof. M. Stratmann, Max-Planck Institute for Iron Research, Germany
Prof. G. E. Thompson, UMIST, UK
Prof. Victor A. Timonin, All-Russian Research Institute of Corrosion, Russia
Prof. J. Xiao, University of Science and Technology Beijing, China

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Chairman, Prof. Wei Ke, Institute of Metal Research
First Vice-Chairman, Prof. Yu Zuo, Beijing University of Chemical Technology
Second Vice-Chairman, Prof. Wen-Ta Tsai, Cheng Kung University

 

Xinde Bai

Zigan Ge

Wei Ke

Changjian Lin

Bei Cao

Xingpeng Guo

Changrong Li

Leyun Lin

Guangzhang Chen

En-Hou Han

Di Li

Feng Lu

Wuyang Chu

Yedon He

Helin Li

Mingxu Lu

Junhua Dong

Jian He

Jing Li

Zhu Lu

Fuxin Gan

Baorong Hou

Meishuan Li

Lijie Qiao

Jinjie Gao

Xinguo Hu

Xiaogang Li

Hansun Shen

Kewei Gao

Xiaochun Ji

An Lin

Shizhe Song

Hui Sun

Wuji Wei

Chunchun Xu

Qinjing Zhang

Wen-Ta Tsai

Lishi Wen

Naixin Xu

Weiguo Zhang  

Fuhui Wang

Yongji Weng  

Dejun Yang

Xiaohong Zhang

Guangrong Wang

Jianhua Wu  

Wu Yang

Xiaolin Zhang

Jianqiu Wang

Yinshun Wu

Jianqin Zhang

Yu Zuo

Dan Wei

Bingshi Xu

Qifu Zhang

    General Secretary: Prof. Yinshun Wu
Scientific Secretaries: Prof. En-Hou Han, Prof. Lijie Qiao

Leave a Reply