Open Mon - Fri 08:00-18:00
Email mail@16ICC2005.com Call Now! (86) 10-62332201
Open Mon - Fri 08:00-18:00
Email mail@16ICC2005.com Call Now! (86) 10-62332201

Day

January 29, 2018

 

Một vài điều bạn cần thiết khi bước chân vào lĩnh vực thiết kế 

Định hướng và giúp các bạn trẻ chuyên ngành nghề design như mở ra lối đi tắt, con đường sáng, rõ ràng, phù hợp nhất, bạn cần biết những điều này trước khi bước chân bước vào ngành nghề sẽ tránh được nhiều chông gai, giúp hành trình khám phá cùng các trải nghiệm sáng tạo thật trọn vẹn, hứng khởi.

 

  • Sáng tạo

Read the rest

Read More